سال مهار تورم و رشد تولید
امروز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ۱۹:۱۸
 

تماس با ما

مهرجوئی علیرضا

آقای علیرضا مهرجوئی

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

رئیس امور پیمانهای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

محل کار
تهران – میدان ولی عصر – ابتدای خیابان کریم خان زند – خیابان به آفرین ساختمان شماره 26 طبقه سوم واحد امور پیمانها- نمابر داخلی 243 مستقیم 83306
کد پستی
1593816384
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 83306 - 245
دورنگار 83306243
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
ایمیل
میرفتحی سید علی

آقای سید علی میرفتحی

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

کارشناس قراردادهای پیمانکاری ، خدماتی، تأمین نیروی انسانی

محل کار
تهران – میدان ولی عصر – ابتدای خیابان کریم خان زند – خیابان به آفرین ساختمان شماره 26 طبقه سوم واحد امور پیمانها- نمابر داخلی 243 مستقیم 83306
کد پستی
1593816384
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 83306 - 246
دورنگار 83306243
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
ایمیل
جمالی امیرحسن

آقای امیرحسن جمالی

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

کارشناس قراردادهای درمانی –خرید کالا – خدمات مشاوره ای

محل کار
تهران – میدان ولی عصر – ابتدای خیابان کریم خان زند – خیابان به آفرین ساختمان شماره 26 طبقه سوم واحد امور پیمانها- نمابر داخلی 243 مستقیم 83306
کد پستی
1593816384
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 88892153 - 83306273
دورنگار
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
ایمیل