سال مهار تورم و رشد تولید
امروز شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۱۰
 

فرمهای کاربردی برآورد مالی پیمان- جدول تعداد خودروی سواری استیجاری مورد نیازو پیشنهاد قیمت پیمانکار
- جدول شرح خدمات وساعات مورد نیاز جهت انجام خدمات خودروئی ( مینی بوس )

- جدول حقوق ودستمزد کارکنان پیمانکاری در سال 1397 (مزد مصوب کارگاه)

- جدول حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکاری در سال 1398(مزد مصوب کارگاه)

- جدول حقوق ودستمزد کارکنان پیمانکاری در سال 1399 (مزد مصوب کارگاه)

- جدول فوق العاده های شغلی پرسنل پیمانکاری بر اساس مصوبات هیأت مدیره سازمان (تاریخ بروز رسانی 99/3/12)
تاریخ بروزرسانی : ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۲