سال مهار تورم و رشد تولید
امروز شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ۱۹:۱۵
 

مناقصات سازمان

نوععنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ پایانوضعیت
مناقصه
مناقصه گران مشخصات خود را فقط به صورت سی دی ارائه نمایند .
1402-09 مناقصات
۲۸ آذر ۱۴۰۲ --- ۸ آذر ۱۴۰۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۲
مناقصه
مناقصه گران حتما در نامه درخواستی محل اجرای کار را ذکر نمایند
98/46 مناقصات
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ --- ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸